Μπορώ να αποφύγω την αμνιοπαρακέντηση;

Το τεστ Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου είναι κατάλληλο για όλα τα επίπεδα κινδύνου και μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για μια επεμβατική διαδικασία όπως η αμνιοπαρακέντηση.

Αμνιοπαρακέντηση ή Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος;

Αυτό που πρέπει κάθε ζευγάρι να γνωρίζει είναι ότι, ο έλεγχος της Αυχενικής Διαφάνεας δε δίνει μία ξεκάθαρη απάντηση αναφορικά με μία χρωμοσωμική ανωμαλία, αλλά έναν υψηλό ή χαμηλό κίνδυνο το μωρό να πάσχει από την ανωμαλία αυτή.